HanseGrand Robust®  izmantots Carnikavas pašvaldības Laivu ielas rekonstrukcijas objektā, to ieklājot, ceļa nomalē tādejādi uzlabojot fizikāli mehāniskos kvalitātes un ilgmūžības rādītājus salīdzinājumā ar ikdienā izmantojamajiem šķembu maisījumiem. Pastiprinātā nomale kalpos arī kā ietves turpinājums gājējiem.

HanseGrand Robust® izmantots Carnikavas pašvaldības Laivu ielas rekonstrukcijas objektā