HanseGrand Patentweg® ir ceļu būves sistēmas sastāvdaļa, kas paredzēta, lai vienkāršā veidā izveidotu celiņus dabu saudzējošos apstākļos. Seguma konstrukcija sastāv no ģeotekstila ar integrētām sānu malām un tam uzklāta ceļa seguma slāņa. Ģeotekstils veic pamatnes un jaunā seguma atdalīšanu un pārveido punkta slodzi laukuma slodzē. Raupjā virsma abās HanseGrand Patentweg® ģeotekstila pusēs ievērojami samazina seguma materiāla noskalošanu un slīdēšanu (pēc abpusējas līmlentes principa). Slēgtās caurules ir sānu robežas, kas segumam nodrošina papildus stabilitāti.

HanseGrand Patentweg®  -ģeotekstils ietvēm ar iestrādātām sānu malām, tas ir speciāli izstrādāts produkts celiņu izbūvei koku sakņu tuvumā un aizsargājamās teritorijās, kur nav iespējams izbūvēt klasisku ceļa konstrukciju. Tas atdala pamatni (gultni) no jaunā seguma materiāla un pārvērš punkta slodzi uz virsmas slodzi.

HanseGrand Patentweg®  izmantojams arī pagaidu ceļu būvniecībā, kad to izmantošana beidzas, ģeotekstils ir viegli demontējams un to var izmantot atkārtoti.

Turklāt HanseGrand Patentweg®  ir labi sevi parādījis stāvos ceļa profila kāpumos, kritumos (līdz pat 18%). Ģeotekstils ar iestrādātām sānu drenām būtiski samazina seguma materiāla izskalošanas un slīdēšanas riskus (darbojas abpusējās līmlentes princips).

Izmantošanas iespējas:

  • Gadatirgi un izstādes dabā
  • Pagaidu ceļos
  • Taku ierīkošanai zaļajās zonās
  • Brīvdabas kino un televīzijas pasākumos
  • Grūti sasniedzamības vietas
  • Vietās ar augstām koku saknēm
  • Augsta gruntsūdens līmeņa gadījumos