HanseGrand Original®  un HanseMineral® piegādāts valsts nozīmes Ķemeru parka atjaunošanas projekta ietvaros Jūrmalā, skvēra atjaunošanai Tūristu ielā. Izmantojot speciāli izstrādātu, pareizu  daļēji saistīto minerālmateriālu maisījumu konstrukciju iegūts ilgmūžīgs, dabisks segums, kas nodrošina gan optimālu ūdens novadi, pretputēšanas  īpašības un plānotās slodzes uzņemšanu. Objekta izbūve turpinās 2020. gadā.

HanseGrand Original® un HanseMineral® piegādāts Ķemeru parka atjaunošanas projekta ietvaros